Orddeling av burattinata

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burattinata? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bu-rat-ti-na-ta

Siste orddelinger av dette språket