Orddeling av burattini

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burattini? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-rat-ti-ni

Siste orddelinger av dette språket