Orddeling av burba

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burba? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bur-ba

Siste orddelinger av dette språket