Orddeling av bure

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bure? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bu-re

Siste orddelinger av dette språket