Orddeling av bureau

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bureau? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bu-reau

Siste orddelinger av dette språket