Orddeling av buretta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buretta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-ret-ta

Siste orddelinger av dette språket