Orddeling av burga

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burga? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bur-ga

Siste orddelinger av dette språket