Orddeling av burgundo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burgundo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bur-gun-do

Siste orddelinger av dette språket