Orddeling av burmese

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burmese? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bur-me-se

Siste orddelinger av dette språket