Orddeling av burocratizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burocratizzando? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

bu-ro-cra-tiz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket