Orddeling av burocratizzato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burocratizzato? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

bu-ro-cra-tiz-za-to

Siste orddelinger av dette språket