Orddeling av burrasca

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burrasca? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bur-ra-sca

Siste orddelinger av dette språket