Orddeling av burrificato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burrificato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bur-ri-fi-ca-to

Siste orddelinger av dette språket