Orddeling av burrino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burrino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bur-ri-no

Siste orddelinger av dette språket