Orddeling av burro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burro? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bur-ro

Siste orddelinger av dette språket