Orddeling av bursale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bursale? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bur-sa-le

Siste orddelinger av dette språket