Orddeling av burundese

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burundese? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-run-de-se

Siste orddelinger av dette språket