Orddeling av bussolante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bussolante? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bus-so-lan-te

Siste orddelinger av dette språket