Orddeling av butadiene

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet butadiene? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-ta-die-ne

Siste orddelinger av dette språket