Orddeling av butanese

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet butanese? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-ta-ne-se

Siste orddelinger av dette språket