Orddeling av butano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet butano? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-ta-no

Siste orddelinger av dette språket