Orddeling av butanodotto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet butanodotto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bu-ta-no-dot-to

Siste orddelinger av dette språket