Orddeling av butanolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet butanolo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-ta-no-lo

Siste orddelinger av dette språket