Orddeling av buttafuori

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buttafuori? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

but-ta-fuo-ri

Siste orddelinger av dette språket