Orddeling av buttando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buttando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

but-tan-do

Siste orddelinger av dette språket