Orddeling av buttasella

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buttasella? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

but-ta-sel-la

Siste orddelinger av dette språket