Orddeling av cecoslovacco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cecoslovacco? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-co-slo-vac-co

Siste orddelinger av dette språket