Orddeling av cedendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cedendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-den-do

Siste orddelinger av dette språket