Orddeling av cedimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cedimento? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-di-men-to

Siste orddelinger av dette språket