Orddeling av cefalografia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cefalografia? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-fa-lo-gra-fia

Siste orddelinger av dette språket