Orddeling av cefalosporina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cefalosporina? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

ce-fa-lo-spo-ri-na

Siste orddelinger av dette språket