Orddeling av ceffata

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ceffata? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cef-fa-ta

Siste orddelinger av dette språket