Orddeling av celacanto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celacanto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-la-can-to

Siste orddelinger av dette språket