Orddeling av celando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-lan-do

Siste orddelinger av dette språket