Orddeling av celare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-la-re

Siste orddelinger av dette språket