Orddeling av celebrabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celebrabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-le-bra-bi-le

Siste orddelinger av dette språket