Orddeling av celebrare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celebrare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-le-bra-re

Siste orddelinger av dette språket