Orddeling av celebrativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celebrativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-le-bra-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket