Orddeling av celebrato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celebrato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-le-bra-to

Siste orddelinger av dette språket