Orddeling av celebratrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celebratrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-le-bra-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket