Orddeling av celerimensura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celerimensura? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

ce-le-ri-men-su-ra

Siste orddelinger av dette språket