Orddeling av celerimetro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celerimetro? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-le-ri-me-tro

Siste orddelinger av dette språket