Orddeling av celerino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celerino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-le-ri-no

Siste orddelinger av dette språket