Orddeling av celestiale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celestiale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-le-stia-le

Siste orddelinger av dette språket