Orddeling av cembalo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cembalo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cem-ba-lo

Siste orddelinger av dette språket