Orddeling av cembro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cembro? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cem-bro

Siste orddelinger av dette språket