Orddeling av cementare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cementare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-men-ta-re

Siste orddelinger av dette språket