Orddeling av cementato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cementato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-men-ta-to

Siste orddelinger av dette språket