Orddeling av cementifero

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cementifero? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-men-ti-fe-ro

Siste orddelinger av dette språket