Orddeling av cenare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-na-re

Siste orddelinger av dette språket